IDSHARE

An toàn cho dữ liệu số cá nhân

MẠNG XÃ HỘI ĐỊNH DANH CÔNG DÂN SỐ TOÀN CẦU

Một tương lai chỉ cần một mã QR cho tất cả.

KẾT NỐI CÔNG DÂN SỐ TOÀN CẦU

Chính phủ, Hệ thống chăm sóc sửc khỏe, Giáo dục, Công ty, Ngân hàng, Môi trường kinh doanh, Dịch vụ công cộng, Công dân số.

AN TOÀN CHO DỮ LIỆU SỐ CÁ NHÂN

Tài khoản định danh cá nhân, Đồng bộ các tài khoản sử dụng Internet, Đồng bộ với thiết bị số thông minh, Đồng bộ dữ liệu ngân hàng – ví thanh toán, Hồ sơ sức khoẻ cá nhân, Hồ sơ lý lịch bản thân, Kết nối Internet of things.

CỔNG API CHIA SẺ

  • Blockchain là một mạng lưu trữ dữ liệu phân tán phi tập trung trên mạng internet. Không chịu sự tác động bởi một cá nhân tổ chức. Việc định danh thông tin cá nhân và chia sẻ tài nguyên chung cho toàn xã hội tạo một nền tảng cho các tổ chức bên thứ 3 trên toàn cầu tham gia vào mạng lưới xác thực người sử dụng (được phân quyền) tạo ra một nền tảng dữ liệu chia sẻ ID toàn cầu hoàn toàn minh bạch – an toàn.
  • Cổng API của IDShare là nguồn tài nguyên chung cho xã hội (tương tự như Wikipedia) giúp bất cứ ai trên toàn cầu có thể kết nối và khai thác nguồn dữ dữ liệu chung.

XÁC THỰC NGƯỜI DÙNG

  • IDSHARE Xác thực (authentication) là một hành động nhằm thiết lập hoặc chứng thực các trường thông tin của một ID số (cá nhân hoặc một người nào đó trên internet) đáng tin cậy, có nghĩa là, những lời khai báo do người đó đưa ra đó là sự thật.
  • Các hệ thống khác không mất công Xác thực lại nguồn thông tin gốc và tự động sử dụng.

KNOW YOUR CUSTOMER

  • Mạng lưới kinh doanh toàn cầu, mạng xã hội, mạng thông tin,.. đều cần xác định định danh đúng người khách hàng của mình của ai.
  • IDSHARE - KYC giúp định danh nguồn thông tin khách hàng công khai nhưng hoàn toàn minh bạch, chính xác.